KSIĘGA WIEDZY
bootstrap carousel
ZACZNIJMY PRACĘ RAZEM

KSIĘGA WIEDZY jest obecnie studiowana w 15 językach w 39 krajach.

Zapraszamy wszystkich przyjaciół, którzy są zarówno ciekawi jak i świadomie poszukujący świeżej perspektywy na siebie i życie, aby dołączyli do naszych Sobotnich seminariów Księgi Wiedzy. Te bezpłatne i publiczne seminaria odbywają się w naszych pracujących Punktach Ogniskowych.

Każdy jest serdecznie zaproszony.

Znajdź tobie najbliższy Punkt Ogniskowy Księgi Wiedzy ...

 poznaj więcej 

Spotkania
HARMONOGRAM CZYTANIA 2017


Z biegiem lat rozwinęły się  harmonogramy Programu Czytania w zależności od tego czy czytelnik zakończył ten program z sukcesem, czy jest to jego pierwsza próba aby tego dokonać. Aby pobrać harmonogram Programu Czytania, proszę wejść na stronę główną Księgi Wiedzy i kliknąć

na harmonogram czytania
Prezentacje
KSIĘGA WIEDZY ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA W TAKI SPOSÓB, ZE PRZEZ JEJ NIEODŁĄCZNĄ KOSMICZNĄ TECHNIKĘ NAJSKUTECZNIEJ UŁATWIA NAM EWOLUCJĘ ZANIM OSIĄGNIEMY WYMIAR AUTENTYCZNEGO CZŁOWIEKA (7 WYMIAR EWOLUCJI)
CEL KSIĘGI WIEDZYPrzekazanie Uniwersalnych Prawd i Uniwersalnych Praw naszej Planecie według Boskich Rozkazów.

Zaproszenie nas do Uniwersalnego Zjednoczenia, zgodnie z Czwartym Porządkiem Pana.

Przedstawienie Światowej populacji Uniwersalnego Operacyjnego Porządku i szkolenie jej aby go zastosowała aby zjednoczyć Ludzkość na Ziemi w świecie braterstwa, pokoju i miłości.

Aby uformować aurę Księgi Wiedzy w Uniwersalnej Całości, poprzez służenie Ludzkości w wymiarze Uniwersalnego obowiązku, do którego Księga nas zaprasza.

JAK UŻYWAĆ KSIĘGI


Księga Wiedzy jest całościową energią zawierającą wszystkie święte częstotliwości dane naszej planecie, oraz nową energię z wymiaru Omega, która dotychczas nigdy nie była nam ujawniona.

Każdy z 62 rozdziałów jest również samą w sobie całością częstotliwości i energii podłączoną do różnych wymiarów. Intensywność energetyczna rozdziałów wzrasta stopniowo przez całą Księgę. Dlatego aby osiągnąć najlepszy rezultat, wskazanym jest: ...
Aktualności